جمعه 8 اسفند 1399  

اخبار

1399/1/30 شنبه

جلسه فوق العاده هیات امناء مورخ 98/12/03.

.
جلسه فوق العاده هیات امناء در روز شنبه مورخ 98/12/03  ساعت 10 صبح با حضور اعضاء محترم هیات امناء آقایان دکتر محمد اسماعیل مطلق، دکتر سید محمد رضا موالی زاده، ریاست دانشکده دکتر سلمان زاده، رئیس دبیرخانه دائمی هیات امناء دکتر هنگامه پروین، معاون توسعه دکتر بهشتی و مدیر مالی و بودجه دانشکده در محل دفتر ریاست دانشکده  برگزار گردید . .
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر