جمعه 8 اسفند 1399  

اخبار

1398/11/28 دوشنبه

دومین دور جلسه هیات امناء دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال 1398 در تاریخ 98/10/22 برگزار گردید.

.
دومین دور جلسه هیات امناء دانشکده علوم پزشکی آبادان  در سال 1398 با حضور نماینده محترم وزیر و دبیر هیات  های امناء ، مجامع و شوراها جناب آقای دکتر ناصحی،اعضا جدید هیات امناء جناب آقایان  دکتر علی خدادادی ، دکتر محمد اسماعیل مطلق ، دکتر سید محمد رضا موالی زاده با موضوعیت گزارشی حسابرسی سال 1397  روز یکشنبه مورخ 22/10/98  ساعت 9 صبح در دبیرخانه مرکزی هیات امناء  وزارت برگزار گردید. .
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر