جمعه 8 اسفند 1399  

اخبار

1399/2/6 شنبه

اولین جلسه هیات امناء سالجاری مورخ 99/02/02.

.

اولین دور جلسه هیات امناء دانشکده در سال 1399 مورخ 02/02/99

این جلسه با حضور اعضاء محترم هیات امناء آقایان دکتر سید محمد رضا موالی زاده، دکتر محمد اسماعیل مطلق، دکتر علی خدادادی ودکتر سلمان زاده رییس دانشکده ودبیرهیئت امنا ودکترهنگامه پروین رئیس دبیرخانه هیئت امنا ، معاونین دانشکده  و مدیران بودجه ومالی دانشکده ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 02/02/99 در دفتر ریاست دانشکده تشکیل گردید.

در این جلسه عملکرد سه ماهه  چهارم سال 1398 دانشکده به اضافه عملکرد دانشکده درخصوص ویروس کرونا ارائه گردیدو همچنین بودجه تفصیلی سال 1399 مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

.
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر