جمعه 8 اسفند 1399  
1399/1/30 شنبه

دومین دور جلسه هیات امناء دانشکده در سال 1398 در تاریخ 98/10/22 برگزار گردید..

.
جلسه هیئت امنای دانشکده مورخ 22 دیماه در سالن دبیرخانه مرکزی هیات امناء برگزار شد.
 

    این جلسه با حضورجناب آقای دکتر ناصحی نماینده وزیرو دبیر هیئت های امنا، مجامع وشوراها واعضاء حقیقی وحقوقی محترم هیئت امنا آقایان دکتر سید محمد رضا موالی زاده، دکتر محمد اسماعیل مطلق، دکترعلی خدادادی ودکتر سلمان زاده رییس دانشکده ودبیرهیئت امنا ودکترهنگامه پروین رئیس دبیرخانه هیئت امنا ،دکتربهشتی معاون توسعه و ومدیران بودجه ومالی دانشکده تشکیل گردید.


در این جلسه گزارش مالی سال 97 وحسابرسی آن توسط حسابرس منتخب ارائه گردید. سپس  پیشنهادات مشترک واختصاصی دانشگاه مطرح و مصوب شد. 
.
آرشیو
نسخه قابل چاپ