جمعه 8 اسفند 1399  
1399/2/3 چهارشنبه

اولین دور جلسه هیات امناء دانشکده در سال 1399 در تاریخ 99/02/02 برگزار گردید..

.

اولین دور جلسه هیات امناء دانشکده در سال 1399 در تاریخ 99/02/02  در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.

این جلسه با حضور اعضاء محترم هیات امناء آقایان دکتر سید محمد رضا موالی زاده، دکتر محمد اسماعیل مطلق، دکتر علی خدادادی ودکتر سلمان زاده رییس دانشکده ودبیرهیئت امنا، دکترهنگامه پروین رئیس دبیرخانه هیئت امنا ، معاونین دانشکده  و مدیران بودجه ومالی دانشکده ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 99/02/02  تشکیل گردید.

در این جلسه عملکرد سه ماهه چهارم سال 1398 دانشکده وعملکرد کرونا ویروس ازابتدای بهمن ماه سال 98  به تفکیک توسط معاونتهای محترم ( توسعه، بهداشت، درمان، آموزشی،پژوهشی وفن آوری، فرهنگی و دانشجویی، غذا و دارو ) ارائه گردید. وهمچنین پیش بینی بودجه تفصیلی سال 1399 مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
 

در این جلسه دکتر مطلق، یکی از اعضای هیات امنای دانشکده علوم پزشکی آبادان اظهار داشت: دانشکده علوم پزشکی آبادان در موضوع مبارزه با بیماری کرونا یکی از دانشگاه‌های موفق و پیشرو بوده است.

وی در همین خصوص افزود: این دانشکده هم در بیماریابی و هم در درمان کرونا از بسیاری از دانشگاه‌های دیگر عملکرد کنترلی مطلوب‌تری داشته و فراتر از یک دانشکده ظاهر شده است. رشد مثبت تغییرات در دانشکده علوم پزشکی آبادان در تمامی زمینه‌ها چشمگیر است.

دکتر خدادادی، دیگر عضو هیات امنای دانشکده علوم پزشکی آبادان نیز بیان کرد: در بحث مدیریت بحران دو موضوع اساسی مطرح است یکی هماهنگی بین‌بخشی و دیگری جلب همکاری سازمان‌های دیگر و به کارگیری آنها در مدیریت بحران که خوشبختانه در آبادان این دو اتفاق به خوبی محقق شده است.

وی همچنین تاکید کرد: مشارکت‌های اجتماعی که لازمه مدیریت و کنترل بحران است در آبادان به طور مناسب جلب شده است. لازم است از فرصت پیش آمده استفاده شود و با توجه به پتانسیل‌های منطقه توسعه زیرساخت‌ها و توانمندسازی نیروها در این راستا انجام شود.

دکتر موالی‌زاده دیگر سخنران این جلسه بود و اظهار کرد: یکی از مشکلات در کشور ضعف در مستندسازی است اگر قرار است این از خود گذشتگی‌های کارکنان درمان در تاریخ ماندگار شود نیاز است که از فرهنگ شفاهی به فرهنگ مستندسازی برسیم.

وی ادامه داد: در بحث اطلاع‌رسانی باید هوشمندانه عمل کنیم و مردم در در جریان امور قرار گیرند، امید دادن‌ها باید همراه با هشدار باشد. دانشکده علوم پزشکی آبادان با توجه به پارامترهای موجود استحقاق تبدیل شدن به دانشگاه را دارد و این امر مستلزم مستندسازی مناسب است.

.
آرشیو
نسخه قابل چاپ