جمعه 8 اسفند 1399  
1399/5/14 سه‌شنبه

دومین دور جلسه هیات امناء دانشکده در سال 1399 در تاریخ 99/05/14 برگزار گردید..

.
دومین دور جلسه هیات امناء دانشکده در سال 1399 در تاریخ 14/05/99  برگزار گردید.

این جلسه با حضور اعضاء محترم هیات امناء آقایان دکتر محمد اسماعیل مطلق، دکتر علی خدادادی ودکتر سلمان زاده رییس دانشکده ودبیرهیئت امنا، دکترهنگامه پروین رئیس دبیرخانه هیئت امنا، معاونین و مدیران بودجه ومالی دانشکده ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 99/05/14 در دفتر ریاست دانشکده تشکیل گردید.
در این جلسه شاخص های عملکرد دانشکده در سال 98، کمیته  تخصصی بودجه و امور مالی هیات امناء، پیشنهادات اختصاصی دانشکده، عملکرد دانشکده درمقابله با کرونا ویروس ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 .
آرشیو
نسخه قابل چاپ