جمعه 8 اسفند 1399  
1399/7/3 پنجشنبه

سومین دور جلسه هیات امناء دانشکده در سال 1399 در تاریخ 99/08/02 برگزار گردید..

.
سومین دورجلسه هیات امناء دانشکده در سال 1399 در تاریخ 20/08/99 برگزار گردید.

سومین جلسه هیات امناء دانشکدهعلوم پزشکی آبادان در سالجاری روز سه شنبه مورخ99/08/02 ساعت 13 ظهر با رعایت فاصله اجتماعی، تهویه مناسب و استفاده از ماسک توسط تمامی حاضرین، در دفتر ریاست دانشکده با حضور اعضاء محترم هیات امناء جناب آقایان دکتر محمد اسماعیل مطلق، دکتر علی خدادادی برگزار گردید.
موارد مطروحه :
گزارش 6 ماهه برنامه عملیاتی سال 99
تصویب کلیات بودجه تفصیلی سال 1398
گزارش حسابرسی کووید 19
پیشنهادات اختصاصی دانشکده

 .
آرشیو
نسخه قابل چاپ